Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kraštovaizdžio architektūra (anglų k. - Landscape architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Kraštovaizdžio architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras
Kraštovaizdžio architektas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji kraštovaizdžio architektūros magistrai studijuoja šiuolaikines kraštovaizdžio teorijas, miestų želdynų ir jų sistemų kūrimą, kraštovaizdžio vertybių apsaugą, kraštovaizdžio mokslinių tyrimų metodiką, miesto ir regiono kraštovaizdžio planavimą, istorinės aplinkos kraštovaizdžio architektūrą, kraštovaidžio paveldo vertybių ( ir parkų) renovaciją, miestų želdinius ir jų sistemas, miestų parkus, kurortines zonas, miestų sodus, skverus, mokosi planuoti jūrinį kraštovaizdį, Lietuvos kraštovaizdžio architektūrą, krantų ir uostų architektūrą, šiuolaikinę urbanistiką, rekreacinės aplinkos planavimą, senamiesčių regeneraciją ir kt.
Praktiniai mokslinių tyrimų ir meninės kūrybos įgūdžiai formuojami vykdant praktines užduotis. Praktinių mokslinių studijų trukmė - 480 val.
Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kraštovaizdžio projektavimo, mokslinių tyrimų ir kt. gebėjimai.