Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji keramika (anglų k. - Applied ceramics)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Taikomoji keramika MA Kaunas 2017.pdf

Valstybinis kodas

6211PX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės magistrai, taikomosios keramikos dailininkai studijuoja spec. technologiją, projektavimą, vizualinį meną ir kontekstą, šiuolaikinio meno kryptis, teoriją ir estetiką, objekto meną, kompiuterinę grafiką, meninę fotografiją, mokslinių tyrimų metodologiją, menų sąveiką ir kt.
Vykdoma kūrybinė – mokomoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu gilinami kūrybinio meninio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka.
Taikomosios keramikos studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, taikomosios keramikos dailininkais.