Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji grafika (anglų k. - Applied graphics)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Taikomoji grafika MA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6211PX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės magistrai, taikomosios grafikos dailininkai studijuoja spec. piešimą, šiuolaikinės grafikos analizę, netradicines grafikos technikas ir technologijas, objekto meną, kompiuterinę grafiką ir kt.
Vykdoma specialybės praktika.Praktinių studijų trukmė - 200 val. Jų metu gilinami kūrybinio meninio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka.
Taikomosios grafikos studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, taikomosios grafikos dailininkais.