Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skulptūra (anglų k. - Sculpture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA SkulptūraMA Vilnius 2017.pdf

Valstybinis kodas

6211PX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės magistrai, skulptūriai studijuoja žmogų ir gamtą, kaip plastinius objektus, skulptūros meno dalykus, individualios kūrybos metodus, mokslinio darbo rengimo ypatybes, meno projektų rengimą, specialias technologijas, piešimą, ir kt. dalykus pagal pasirinktą specializaciją: kamerinė skulptūra, smulkioji skulptūra, monumentalioji skulptūra.
Vykdoma specialioji praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami meno projektų, specialiųjų technologijų, piešimo, skulptūros ir kt. gebėjimai.
Dailės magistro, dailininko skulptoriaus studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailininkais skulptoriais.