Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados dizainas (anglų k. - Fashion Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

VAA_Costume_Design_MA_Vilnius_2015.pdf

Valstybinis kodas

6211PX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės magistrai, kostiumo dizaino studijuoja projektavimą, mados piešinį, kostiumo istoriją, postmodernios kultūros teoriją, Rytų ir Vidurio Europos dailės aktualijas ir kt.
Vykdoma vasaros praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami modernių informacinių technologijų naudojimo, kostiumų eskizų parengimo ir kt. gebėjimai.
Kostiumo dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais.