Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji istorija (anglų k. - Applied history)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

225
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

PR3 Būsimieji istorijos bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų dalykus: Pasaulio istoriją, Lietuvos istoriją, įsisavina archeologijos, menotyros, kultūrinės antropologijos pagrindus, taikomosios istorijos metodologiją ir įgyja taikomosios istorijos konstravimo bei komunikacinių technologijų taikomojoje istorijoje taikymo įgūdžių. Iš viso per ketverius metus studijuoja 5 bendrojo universitetinio lavinimo, 20 privalomų ir 1 pasirenkamą studijų programos pagrindų dalyką bei 15 privalomų ir 6 pasirenkamus studijų programos specialaus lavinimo dalykus, atlieka šešias praktikas, rengia ir apgina bakalauro darbą.
Būsimieji TI bakalaurai turi šešias praktikas: II studijų semestre - archeologinę (2 savaičių), IV - etnologinę (2 savaičių), V - istorinę (2 savaičių), VI studijų semestre numatyta praktika pasirinktinai - mokykloje arba verslo struktūroje (2 savaičių), VII semestre - pasirinktinai - archyve, paveldosaugoje arba leidykloje (2 savaičių), VIII semestre - pasirinktinai - kelionių agentūroje, savivaldybėje ar medija srityje (2 savaičių). Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių.