Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Veterinarinė genetika (anglų k. - Veterinary Genetics)

Studijų krypties grupė

Veterinarijos mokslai

Studijų kryptis

Veterinarija

Švietimo sritis

Veterinarija

Švietimo posritis

Veterinarija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Profesinės studijos

Studijų pakopa

Profesinės studijos (rezidentūros)

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Veterinarijos gydytojas genetikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Nėra duomenų

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Rezidentūros pažymėjimas, 8325

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, -, -

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV.6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

7330HX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7580841

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Nėra duomenų