Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Veterinarinė medicina (anglų k. - Veterinary medicine)

Studijų krypties grupė

Veterinarijos mokslai

Studijų kryptis

Veterinarija

Švietimo sritis

Veterinarija

Švietimo posritis

Veterinarija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Veterinarijos mokslų magistras
Veterinarijos gydytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

360
Nuolatinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 6, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011HX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460841

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji veterinarijos gydytojai studijuoja filosofiją, pasaulėžiūros dalykus, akušeriją ir ginekologiją, veterinarinę patologiją, parazitologiją, toksikologiją ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: laboratorinė praktika, maisto higienos praktika, klinikinė praktika. Praktika skirta išmokti ir įsisavinti įvairias gydymo manipuliacijas, tyrimų metodus, profilaktinius organizacinius veterinarijos darbus. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Veterinarinės medicinos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems veterinarijos gydytojo kvalifikacijos.