Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Visuomenės sveikata (anglų k. - Public health)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Visuomenės sveikata

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji visuomenės sveikatos bakalaurai studijuoja sveikatos ekologiją, antropologiją bei psichologiją, sveikatos stiprinimą, psichikos sveikatą, ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika skirta sveikatos ekologijos, socialinės medicinos bei profilaktinės medicinos problemoms pažinti ir pasirenkamoji praktika skirta gilintis į laisvai pasirinktą visuomenės sveikatos sritį. Praktinių studijų trukmė - 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami sveikatos stiprinimo priemonių parinkimo, bendravimo su klientais ir kt. gebėjimai.
Visuomenės sveikatos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojais.