Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (anglų k. - Pre-primary and primary education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojai studijuoja specialiąją ir šeimos pedagogiką, bendrąją, raidos ir ypatingo vaiko psichologiją, ikimokyklinę pedagogiką ir žaidimus, kalbos ugdymą, vaikų literatūrą, matematinių vaizdinių projektavimą, vaikų fizinį ir muzikinį ugdymą, vaikų dailę ir darbelius, ugdymą drama ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė, auklėtojos padėjėjos, integruota pedagoginė ir ištisinė savarankiško darbo praktika. Praktinių studijų trukmė - 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ikimokyklinio ugdymo turinio, būdų ir metodų modeliavimo, kalbos ugdymo, muzikinio ugdymo ir kt. gebėjimai.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojais.