Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Traukinio mašinisto modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Valstybinis kodas

T43104103

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Traukinio mašinistas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Traukinio mašinistas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-24

Programos moduliai

10083

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Traukinio mašinisto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam traukinio mašinistui parengti, kuris gebėtų valdyti traukinius, atlikti lokomotyvo priėmimo ir pridavimo darbus. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: traukos riedmenų mechaniniai įrenginiai, traukos riedmenų elektros įrenginiai, traukos riedmenų valdymas, traukos riedmenų eksploatavimas, traukos riedmenų techninė priežiūra. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktika atliekama geležinkelio transporto įmonėse ar bendrovėse, kurios eksploatuoja traukos riedmenis. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Traukinio mašinisto kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos: atlikti traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą, atlikti traukos riedmenų elektros įrangos techninę priežiūrą, valdyti geležinkelių traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose, vykdyti traukos riedmenų eksploatavimo procesus, atlikti traukos riedmenų techninę priežiūrą. Įgiję traukinio mašinisto kvalifikaciją absolventai gali dirbti geležinkelio transporto įmonėse ar bendrovėse. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.