Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

T43073205

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Stogdengys, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 2,25, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Stogdengys, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-24

Programos moduliai

10077
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų dengti šlaitinius ir plokščius stogus įvairiomis medžiagomis, įrengti šlaitinio stogo konstrukcijas, remontuoti stogus. Programoje numatyti 9 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: stogdengio darbo vietos paruošimas, šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų montavimas, šlaitinio stogo sluoksnių įrengimas, šlaitinio stogo dengimas, šlaitinio stogo specialiosios paskirties elementų ir detalių montavimas, šlaitinio stogo remontas, plokščio stogo dengimas ritininėmis ir mastikinėmis dangomis, plokščio stogo vėdinimo ir vandens nutekėjimo elementų įrengimas, plokščio stogo remontas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas; dengti šlaitinį stogą; montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus; dengti plokščią stogą ritininėmis ir mastikinėmis dangomis; įrengti plokščio stogo vėdinimo ir vandens surinkimo detales. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję stogdengio kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.