Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540416

Valstybinis kodas

T43041601

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Pardavėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 1,10000002384186, Metais
Grupinio mokymosi, 1,20000004768372, Metais
Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 31,5, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 32, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 39, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Pardavėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-23

Programos moduliai

10063
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes. Programoje numatyti 7 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: maisto prekių pažinimo pagrindai, ne maisto prekių pažinimo pagrindai, darbas su prekėmis, technologiniai įrengimai, elektroniniai kasos aparatai ir kasos sistemos, klientų aptarnavimas, buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Pardavėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė dalis. Asmenys, įgiję pardavėjo kvalifikaciją, galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir vadybos studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.