Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

T43073202

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mūrininkas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 0,899999976158142, Metais
Grupinio mokymosi, 1, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mūrininkas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-08-07

Programos moduliai

10055
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų mūryti statinių konstrukcijas iš įvairių medžiagų, mokėtų remontuoti mūrą, montuoti mūro konstrukcijoms būtinus elementus, gebėtų betonuoti, laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: mūrininko darbo vietos įrengimas ir mūro skiedinio paruošimas; mūro konstrukcijų hidroizoliavimas; konstrukcijų mūrijimas iš plytų; konstrukcijų mūrijimas iš blokelių; konstrukcijų mūrijimas iš lauko akmenų; mūro konstrukcijų remontas; mūrinio statinio konstrukcijų montavimas; mūrinio statinio konstrukcijos elementų betonavimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: įrengti mūrininko darbo vietą ir paruošti mūro skiedinį; mūryti konstrukcijas iš plytų; mūryti konstrukcijas iš įvairių blokelių; išbetonuoti nedidelius mūrinio pastato ar statinio konstrukcijos elementus. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję mūrininko kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.