Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540831

Valstybinis kodas

T43083101

Švietimo sritis

Žuvininkystė

Švietimo posritis

Žuvininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Žuvininkystės verslo darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Žuvininkystės verslo darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-19

Programos moduliai

10037
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją žuvininkystės verslo įmonėms. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: žuvų auginimas uždarosiose akvakultūros sistemose bei tvenkiniuose ir kituose vandens telkiniuose, žuvų veisimas dirbtiniu būdu, ikrų inkubavimas, lervučių laikymas ir paauginimas, žuvų jauniklių ir prekinio dydžio žuvų auginimas taikant įvairias auginimo technologijas ir įrenginius, auginamų žuvų priežiūra ir tyrimai, susirgimų diagnostikos vykdymas ir profilaktikos bei gydymo priemonių taikymas, vandens kokybės kontroliavimas (hidrochemija), parinkti, komplektuoti, valdyti ir prižiūrėti apytakinių uždarųjų sistemų bei tvenkinių įrangą ir įrenginius, parinkti, ruošti pašarus ir šerti žuvis pritaikant šėrimo technologijas ir šėrimo įrangą, pervežti (pergabenti) gyvas žuvis. Praktinis mokymas vyksta žuvininkystės praktinio mokymo centre, mokomojoje žuvų auginimo fermoje, šiltavandenių ir šaltavandenių žuvų auginimo linijose bei žuvų veisykloje, biologinių tyrimų laboratorijoje, taip pat žuvų pirminio apdirbimo ir techninio aptarnavimo korpusuose. Praktinių užsiėmimų metu mokomi veisti, auginti žuvis uždarosiomis apytakinėmis technologijomis bei tvenkiniuose ir kituose vandens telkiniuose, valdyti ir prižiūrėti apytakinių uždarųjų sistemų bei tvenkinių įrangą ir įrenginius, atpažinti ir išskirti sergančias žuvis, taikyti pirmines karantino priemones, paimti vandens mėginį ir atlikti tyrimą, paimti žuvų kūno dalių mėginį ir jį tirti, paruošti pašarus žuvų šėrimui ir šerti žuvis, pakrauti gyvas žuvis bei jas pervežti, analizuoti akvakultūros verslo veiklos kryptis bei rengti akvakultūros verslo planus. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: gebėjimas parinkti žuvų rūšį, žuvų veisimo bei auginimo sistemą, išvardyti technologinės įrangos sąrankos elementus, paruošti žuvų veisimo ir auginimo technologinių procesų aprašus, nuosekliai išdėstyti technologines operacijas, parinkti pašarus ir apskaičiuoti žuvų šėrimo normą vienam žuvų auginimo vienetui, apibūdinti gyvų žuvų gabenimo transportą ir įrangą, apibūdinti technologinius žuvų gabenimo rodiklius (apskaičiuoti vandens ir žuvų kiekį), išvardyti antistresines medžiagas, naudojamas žuvų gabenimo sistemose. Visų kitų kompetencijų įgijimas vertinamas žinių ir supratimo pagrindu. Baigus žuvininkystės verslo darbuotojo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Agroekologijos, Akvakultūros bei Aplinkos inžinerijos krypties programas.