Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540212

Valstybinis kodas

T43021201

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 1,20000004768372, Metais
Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 2, Metais
Grupinio mokymosi, 39, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-18

Programos moduliai

10025
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvinius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: valdyti (naudoti) apipavidalinimo-dekoravimo technologijas; parinkti ir komponuoti interjero elementus; projektuoti kompiuterinėmis programomis interjerus; atlikti projektų vizualizavimą; gaminti interjero detales ir aksesuarus; rengti nesudėtingus visuomeninės paskirties patalpų projektus; rengti nesudėtingus gyvenamosios paskirties patalpų projektus; parengti interjero dekoravimo projektus; apipavidalinti ir dekoruoti eksponavimo zonas. Baigus šią programą galima siekti aukštojo mokslo pagal giminiškas profesijas: interjero dizaineris, interjero ir baldų dizaineris, dizaineris, interjero architektas ir pan.