Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540412

Valstybinis kodas

T43041201

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17

Programos moduliai

10019

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus. Programoje numatyti 9 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: informacinės komunikacinės technologijos, finansinės operacijos grynaisiais pinigais ir mokėjimai pavedimu, profesinės užsienio kalbos pagrindai, darbas su klientais, banko sąskaitos ir mokėjimų kortelės, elektroninės paslaugos, taupymas, kreditavimas, draudimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktika atliekama savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėje mokesčių inspekcijoje, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę profesinio mokymo programą ir įgijus programoje apibrėžtas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis. Įgijus finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.