Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kineziterapeutas

Pavadinimas anglų kalba

Physiotherapist

Valstybinis kodas

PROFKVAL00218

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-11

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeutu. Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti ir įvertinti paciento fizinį aktyvumą, parinkti metodikas atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos būklę, sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą, įvertinti kineziterapijos programos efektyvumą, informuoti pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus, konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus, teikti metodinę pagalbą, kompleksiškai taikyti aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, masažo, fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius, supažindinti pacientus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų naudojimu - žinoti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui, žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo, reabilitacijos principus, pagrindinius kineziterapijos tikslus ir uždavinius, fizinių faktorių poveikį žmogaus organizmui - mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, lanksčiai spręsti problemas, tolerantiškai dirbti komandoje, bendradarbiauti ir bendrauti Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal kineziterapijos studijų programą. Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami. Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas.