Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kaimo turizmo organizatorius, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Rural tourism organizer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00202

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Kaimo turizmo organizatoriaus veiklos objektas – kaimo turizmo organizavimas
Pagrindiniai veiklos uždaviniai: kaimo turizmo sodybos paruošimas pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus; kambarių svečiams apgyvendinti tvarkymas ir paruošimas pagal sveikatos saugos reikalavimus; žaliavų ir medžiagų patiekalams gaminti paruošimas ir patiekalų patiekimas pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; poilsiautojo rekreacinės programos, jai reikalingos įrangos ir išteklių paruošimas, turistinių maršrutų po regioną parengimas; bendravimas su svečiais pagal svetingumo standartus ir pirmos pagalbos suteikimas.