Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansininkas, LTKS VI

Pavadinimas anglų kalba

Financier

Valstybinis kodas

K164601

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: finansinių duomenų surinkimas, apdorojimas, prognozavimas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris ir programinė įranga. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpose, stacionariu arba nuotoliniu būdais (pagal susitarimą su darbdaviu). Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, finansinių paslaugų įstaigose, bankuose.