Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dizaineris

Pavadinimas anglų kalba

Designer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00116

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dailės profesinio bakalauro, dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti projektuotojais, konsultantais dizaino klausimais. Asmuo, įgijęs dizainerio kvalifikaciją, turi: gebėti analizuoti ir vertinti tarptautinio, Lietuvos dizaino vystymosi kryptis bei sąlygas, įtakojančias galimybę kurti dizaino verslo įmonę, išskirti dizaino verslo ypatumus, atlikti projektuojamo objekto analizę, apibendrinti užsakovo poreikius ir norus, sisteminti ir vertinti analogus, informacijos šaltinius, analizuoti projektinę dokumentaciją, spręsti vizualinių komunikacijų užduotis, taikyti aplinkos formavime firminio stiliaus metodus, bendradarbiauti su dizaineriais bei kitais specialistais, dalyvauti projekto įgyvendinimo procese, spręsti profesines ir visuomenės problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis, savarankiškai priimti sprendimus, atsakyti už savo veiklos rezultatus, propaguoti Lietuvos dizaino mokymo sistemą užsienyje žinoti ir taikyti projektavime pagrindinius ergonominius reikalavimus, statybos normas ir taisykles, plastinės raiškos priemones ir komponavimo principus, tarptautinius teisės norminius dokumentus, reglamentuojančius pasirinktą dizainerio veiklos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką mokėti atsakingai dirbti, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti Dailės profesinio bakalauro, dizainerio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal dizaino studijų programą. Norintiems siekti dizainerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dizaineriu nėra pripažįstami. Įgiję dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dizaineriu projektavimo, reklamos įmonėse, firmose, uždarose akcinėse bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, steigti individualias - personalines įmones ar dirbti individualų kūrybinį - praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.