Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dantų technikas

Pavadinimas anglų kalba

Dentistry technician

Valstybinis kodas

PROFKVAL00106

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dantų techniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti dantų techniku. Asmuo, įgijęs dantų techniko kvalifikaciją, turi: - gebėti pritaikyti dantų protezą pagal individualias ir spalvines paciento dantų ypatybes, nustatyti žandikaulių ir dantų santykį, gaminti veido, burnos ir dantų protezus, ortodontinius aparatus bei įtvarus, įvertinti ir patarti dėl gaminamo protezo techninių galimybių ir konstrukcijos tinkamumo pacientui, ištaisyti jau pagamintų dantų protezų netikslumus, vertinti dantų protezo ir ortodontinio aparato kokybę bei atsižvelgti į gydytojo odontologo nurodymus dėl protezo tinkamumo, nukenksminti ir sterilizuoti daugkartinio naudojimo instrumentus, tvarkyti dokumentaciją, tvarkyti verslo apskaitą - žinoti bendrąją žmogaus anatomiją ir fiziologiją, burnos ir dantų anatominę sandarą (sąkandžių rūšis ir funkcijas), dantų protezų ir ortodontinių aparatų gamybai skirtus darbo įrankius bei prietaisus, įvairių medžiagų kenksmingumą, dantų techniko teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę, galiojančių medicinos normų reikalavimus - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su gydytojais odontologais ir kitais specialistais Dantų techniko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal dantų technologijos studijų programą. Norintiems siekti dantų techniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dantų techniku nėra pripažįstami. Įgiję dantų techniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti dantų techniku licencijuotose dantų protezų gamybos laboratorijose bei kurti individualią įmonę, susijusią su dantų protezų gamyba.