Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Administratorius

Pavadinimas anglų kalba

Administrator

Valstybinis kodas

PROFKVAL00005

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Asmuo, įgijęs įmonių ir įstaigų administratoriaus kvalifikaciją, turi: - gebėti planuoti ir koordinuoti veiklą, tvarkyti finansinę ir valdymo apskaitą, tvarkyti dokumentus, aptarnauti svečius; - žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį, pagrindinius informacijos šaltinius, etikos normas, planų rengimo reikalavimus, tvarką ir formas, darbo saugos reikalavimus, dokumentų rengimo reikalavimus; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendradarbiauti su kolegomis ir klientais.