Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Heating, Ventilation, Air Conditioning systems installer

Valstybinis kodas

F143301

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-08-22

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių šildymo, vėsinimo, vėdinimo, oro kondicionavimo (toliau – ŠVOK) sistemų įrengimas, priežiūra ir remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti santechniko įrankiai, įranga ir mechanizmai, F-dujų užpylimo, išsiurbimo ir transportavimo įranga.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: ŠVOK sistemų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Montuojant šilumos siurblių sistemas, naudojančias šaldymo agentus, ŠVOK sistemų montuotojas turi turėti šį darbą atlikti leidžiantį pažymėjimą.
Įrengiant ir prižiūrint (eksploatuojant) pastato šildymo sistemos elektrinę dalį ir prijungiant ŠVOK įrenginių elektrines dalis, ŠVOK sistemų montuotojas turi būti įgijęs statinio elektros sistemų iki 1000 V įrengimo ir atitinkamai eksploatavimo kvalifikacijos vienetą.
ŠVOK sistemų montuotojas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. ŠVOK sistemų montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.