Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kelininkas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Road worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01880

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų