Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Traukinių manevrų operatorius, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Train maneuver operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01872

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-14

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų