Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Tile fitter assistant

Valstybinis kodas

F143211

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-16

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: apdaila plytelėmis statinių viduje ir išorėje.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai įrankiai ir įranga plytelėms apdoroti, pjaustyti, klijuoti, klijams paruošti ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: plytelių klojėjo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Plytelių klojėjo padėjėjo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.
2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą pagal nurodymus.
3. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal nurodymus.
4. Padėti klijuoti plyteles.
5. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus.
6. Padėti remontuoti plytelių dangą.