Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medienos apdirbėjo padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Wood treater assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01870

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pagalbiniai darbai medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, hidrauliniai transportavimo įrenginiai, įvairaus tipo stacionarūs transporteriai, rūšiavimo linijos, pakavimo įrenginiai ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Papildoma informacija: medienos apdirbėjo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, kitais padėjėjo darbus reglamentuojančiais dokumentais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: fizinė ištvermė, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, gebėjimas dirbti komandoje. Medienos apdirbėjo padėjėjas veiklas atlieka koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse.