Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailidės padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Carpenter assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01869

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: nesudėtingų medinių gaminių gamyba ir medinių statinių statyba.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastato viduje arba lauke; iškraunant medžiagas, montuojant langus, stogo konstrukcijas ir kitus išorinius medinius pastato elementus, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Papildoma informacija: dailidės padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti darbą, nustatyti defektus, dirbti komandoje. Dailidės padėjėjas dirba grupėje arba individualiai. Dailidės padėjėjas vykdo savo veiklą koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.