Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pastolių montuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Scaffolding installer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01867

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: surenkamų pastolių sistemų montavimas.
Veiklos uždaviniai: 1) sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą; 2) paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą; 3) sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių sistemas; 4) sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių apdangalus.
Darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, įrankių diržas, rankiniai įrankiai (plaktukas, sukimo raktas ir kt.), horizontalumo, vertikalumo tikrinimo prietaisai, pastolių elementai, pagalbinės priemonės, krovinių kėlimo įranga ir kt.
Papildoma informacija: pastolių montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, tvarios statybos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Pastolių montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos ar kitose įmonėse, kuriose montuojami pastoliai.