Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dažytojo padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Painter assistant

Valstybinis kodas

F143204

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-16

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus paviršių dažymas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, teptukai, voleliai, dažai, klijai, gruntai, dažų vonelės, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, įrankiai, įranga sienų apmušalams klijuoti ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama statinių patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: dažytojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Dažytojo padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.
2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal nurodymus.
3. Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal nurodymus.
4. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus.
5. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus.
6. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas pagal nurodymus.
7. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais.