Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Bepiločių orlaivių valdytojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Drone pilot

Valstybinis kodas

PROFKVAL01847

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-09

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: parenka bepilotį orlaivį ir jo įrangą skirtingoms užduotims atlikti, surenka, konfigūruoja ir kalibruoja bepiločio orlaivio sudedamąsias dalis, valdo bepilotį orlaivį, vykdo bepiločio orlaivio techninę priežiūrą, parengia bepiločio orlaivio vaizdo įrašymo įrangą, apdoroja vaizdo medžiagą, gautą bepiločio orlaivio skrydžio metu.