Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Bread and pies baker

Valstybinis kodas

I156202

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba duonos ir pyrago gaminių gamybos ceche, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina duonos ir pyrago gaminius.