Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skubios medicinos pagalbos paramedikas

Pavadinimas anglų kalba

Emergency paramedic

Valstybinis kodas

PROFKVAL01846

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-13

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų