Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektrikas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Electrician

Valstybinis kodas

PROFKVAL01845

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: gebės suprasti elektrinius procesus, vykstančius elektros įrenginiuose, supras elektros įrenginių veikimą ir konstrukciją bei įrangą. Gebės įrengti, sumontuoti ir eksploatuoti veikiančius elektros įrenginius. Supras elektrotechninius ir elektronikos procesus, vykstančius elektros įrenginiuose, mokės juos valdyti ir prižiūrėti.