Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Menų profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Arts

Valstybinis kodas

KVALLAIP00824

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų