Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jaunesnysis testuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Junior software tester

Valstybinis kodas

PROFKVAL01827

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, naudoja nesudėtingas reliacines duomenų bazes, kuria ir vykdo testavimui skirtą programinės įrangos kodą, kuria ir vykdo nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu, kuria ir vykdo nesudėtingus automatinius testus.

Pasirenkamos kompetencijos:
1. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsają;
2. Kurti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą;
3. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją.