Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Renewable energy equipment installer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01823

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo kvalifikacija reikalinga atsinaujinančios energetikos montuotojo profesijai. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo veiklos objektas - įvairių atsinaujinančios energetikos įrenginių montavimas. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo veiklos uždaviniai: atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbo vietos paruošimas, įrankių, įrengimų ir medžiagų parinkimas, įrengimų konstrukcinių elementų ir elektros instaliacijos tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų pagal projektuose nurodytus matmenis ir techninius reikalavimus, jų sujungimas ir prijungimas prie pastato inžinerinių sistemų.
Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas veiklas atlieka savarankiškai, seka procedūrų ir rezultatų kokybę. Jis pasirenka tvirtinimo ir sujungimo būdus, medžiagas, įrankius, priemones ir įvertina darbų kokybę, pritaiko optimaliausius sprendimus.
Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas vertina atliekamų darbų eiliškumą, vadovaujasi technine dokumentacija, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis.
Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atidumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, naudojimasis informacinėmis technologijomis. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas turi gebėti atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose. Bendraujant su kitų sričių specialistais derinti savo veiksmus, gebėti kitiems išaiškinti bendrų veiksmų priežastis ir galimas pasekmes.
Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas informacinių technologijų pagalba geba surasti ir tinkamai naudoti gamintojo techninę informaciją, naujausius įrangos patobulinimus, nagrinėja projektus, derina projektinius pakeitimus, priima užduotis.
Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojui svarbi gera psichinė ir fizinė sveikata (gebėjimas prisitaikyti prie nepalankių aplinkos sąlygų, gera judesių koordinacija, greita reakcija, ištvermė). Asmenys, įgiję šią kvalifikaciją, galės dirbti inžinerinės atsinaujinančios energijos pramonėje, atsinaujinančios energijos įrenginių gamyklose, statybos, žemės ūkio, aptarnavimo bei kitų ūkio sektorių įmonėse, užsiimti individualia veikla. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo kvalifikaciją galima įgyti mokantis profesinio mokymo įstaigose, darbo vietose, įgyjant kompetencijas formalių ar neformalių mokymų metu.