Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Fine textile handicrafts producer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01787

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo darbą. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, interjero tekstilės dirbinių gamybos specializaciją, turi: - atlikti namų ir įstaigos interjero dekoravimo tekstile paslaugas; - dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve; - išmanyti interjero dizaino pagrindus; - komponuoti ir gaminti namų ir įstaigos interjero aksesuarus; - taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas; - priderinti interjero aksesuarus aplinkoje, papuošti kostiumą, priderinti aksesuarus; - eksploatuoti interjero aksesuarų gamybai skirtą įrangą; - parinkti medžiagas interjero dekoravimui; - mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, kostiumo dekoravimo specializaciją, turi: - gebėti teikti paslaugas muziejams, proginių drabužių salonams, aprangos studijoms; - dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve; - išmanyti kostiumo kompoziciją; - komponuoti kostiumo puošybą; - taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas; - papuošti kostiumą; - priderinti aksesuarus; - eksploatuoti kostiumo puošybai skirtą įrangą; - parinkti medžiagas; - mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą. Norintiems siekti Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacijos, reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose aprangos, interjero tekstilės dirbinių, suvenyrų ir aksesuarų gamybos įmonėse, teatro dirbtuvėse bei vykdyti individualiąją veiklą.