Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šaltkalvis, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Locksmith

Valstybinis kodas

PROFKVAL01756

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šaltkalvio kvalifikacija reikalinga norint dirbti šaltkalviu. Asmuo, įgijęs šaltkalvio kvalifikaciją, turi: - gebėti skaityti darbo brėžinius, naudoti informacines technologijas, atlikti pagrindines šaltkalvystės operacijas, sujungti detales, surinkti mechanizmus ir juos išbandyti, defektuoti, remontuoti, reguliuoti ir aptarnauti įrenginius, tekinti ir frezuoti metalą, saugiai dirbti; - žinoti metalų suvirinimo ir pjaustymo technologijas, metalų rūšis ir savybes, darbų saugos reikalavimus; - mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir kruopščiai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Šaltkalvio kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal šaltkalvio mokymo programą. Norintiems siekti šaltkalvio kvalifikacijos, reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose gamybos įmonėse: mašinų, staklių, buitinių prietaisų.