Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Stalius/4

Pavadinimas anglų kalba

Joiner - machine operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01735

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Staliaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti staliumi. Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, turi: - gebėti saugiai dirbti, skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, matuoti ir žymėti medieną, paruošti medieną apdirbimui, atlikti medinių paviršių apdailą, rankinio medienos apdirbimo operacijas, dirbti mechanizuoto medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, gaminti medienos gaminius pagal pateiktus brėžinius, montuoti medinius statybinius gaminius, baldus, įrengti patalpų interjerą, statyti medinius pastatus ir juos apšiltinti, montuoti medines stogo konstrukcijas, pašalinti medienos gaminių defektus - žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, naudojimosi specialiaisiais darbo įrankiais taisykles, medienos apdirbimo technologiją, apdirbamos medienos savybes ir gaminių kokybės priklausomybe nuo jų. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti Staliaus kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal staliaus mokymo programą. Norintiems siekti staliaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję staliaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti staliais medžio apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos-remonto, statybos organizacijose, įmonių remonto cechuose ir kt.