Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Siuvėjas-operatorius, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

The tailor-operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01733

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pagrindinių ir pagalbinių siuvinių detalių siuvimas ir paruošimas tolesniems gamybos procesams.
Tipinės darbo priemonės: universaliosios ir specialiosios siuvimo mašinos.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama individualiai uždarose patalpose.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Papildoma informacija: siuvėjas-operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, pastabumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti masinės siuvinių gamybos įmonėse.