Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Siuvėjas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

The tailor

Valstybinis kodas

PROFKVAL01729

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-27

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, organizuoja darbo vietą, priima užsakymą siuvinių gamybai, suderina drabužio modelį su užsakovu, parenka drabužiui bazinę konstrukciją ir koreguoja ją atsižvelgiant į modelį ir užsakovo figūros ypatumus, parenka medžiagas drabužiui ir numato gamybos režimus, parengia drabužio lekalus, sukerpa drabužį, paruošia drabužį primatavimui, primatuoja ir patikslina pagal užsakovo figūrą, atlieka drėgminio šiluminio apdorojimo darbus, atlieka rankinius siuvimo darbus, siuva mašinines siūles, apdoroja atskiras drabužio dalis, sujungia drabužio dalis į gaminį, atlieka apdailą, tikrina drabužio kokybę ir taiso defektus.