Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apskaitininkas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Accountant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01655

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Apskaitininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti apskaitininku. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, turi: gebėti parinkti ir eksploatuoti įvairių modelių EKA, atlikti apskaitininko funkcijas inventorizacijos metu, organizuoti kasų veiklos apskaitininko darbą, naudotis informacinėmis technologijomisžinoti pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagrindus, pinigų bei vertybinių popierių apskaitos, kasos dokumentų pildymo reikalavimusmokėti dirbti kruopščiai ir atsakingai, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis Apskaitininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal apskaitininko mokymo programą. Norintiems siekti apskaitininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku operatyvinėse kasose, pagrindinėje kasoje, prekybos salėje, gali vadovauti grupės darbui ir dirbti su naujausiomis IT.