Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Suvirintojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Welder

Valstybinis kodas

PROFKVAL01637

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

IV kvalifikacijų lygio suvirintojo (pagal LTKS ir EKS) kvalifikacija reikalinga suvirinant plieno, aliuminio, vario ir jų lydinių detales, mazgus ir konstrukcijas inžinerinės pramonės, statybos, energetikos ir kituose ūkio sektoriuose.
Asmuo įgijęs IV kvalifikacijų lygio (pagal LTKS ir EKS) kvalifikaciją suvirintojas geba naudotis rankinio lankinio, lankinio suvirinimo lydžiuoju ir nelydžiuoju volframo elektrodu apsauginėse dujose, dujinio suvirinimo, terminio metalų pjaustymo įrenginiais ir įrankiais. Suvirintojas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę. Suvirintojas geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius. Vertina atliekamų darbų eigą, priima sprendimus dėl atliekamų darbų derinimo su kitais darbais. Prižiūri žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą. Planuoja ir organizuoja savo bei grupės veiklą, vadovaujasi projektu, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis.
IV kvalifikacijų lygio suvirintojas turi gebėti: paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją, suvirinti lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, suvirinti lakštų sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti lakštų sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu, suvirinti aliuminio lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertiniu dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, paruošti ir surinkti vamzdžių detales bei taikyti vamzdžių suvirinimo technologiją, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu, suvirinti aliuminio vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais, suvirinti gaminius ir pusgaminius pagal surinkimo, montavimo brėžinius bei schemas.
Pagrindinės profesinėje veikloje būtinos asmeninės ir socialinės kompetencijos: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, žingeidumas, kruopštumas, tikslumas, pastabumas, gebėjimas planuoti, organizuoti, savarankiškai priimti sprendimus, gebėjimas mokytis ir greitai reaguoti į pasikeitimus.
Sėkmingam suvirintojo darbui reikalingos bei ugdomos bendrosios kompetencijos: bendravimo užsienio kalba, skaitmeninio raštingumo, mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, tvarios plėtros palaikymo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, savarankiškumo, atsakingumo.
Kvalifikacija gali būti įgyjama mokantis pagal Suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą (LTKS kvalifikacijų lygis IV) profesinio mokymo įstaigose, darbo vietose, įgyjant kompetencijas formalių ar neformalių mokymų metu.
Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Baigus IV kvalifikacijų lygio (pagal LTKS ir EKS) suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą, mokslą galima tęsti pagal V kvalifikacijų lygio (pagal LTKS ir EKS) suvirintojų profesinio rengimo mokymo programą ar kitas su suvirinimu susijusių kvalifikacijų profesinio rengimo programas bei aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.