Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Orlaivių mechanikas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Aircraft mechanics masterrepairer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01629

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, naudojasi informacinėmis technologijomis, nustato orlaivių techninę būklę, atlieka jų techninę priežiūrą ir taiso, sukuria orlaivių techninės priežiūros ir taisymo technologiją, diagnozuoja ir nustato orlaivio techninę būklę, diagnozuoja orlaivio techninę būklę ir pasiruošia greitai priežiūrai ir taisymui sudėtingomis sąlygomis, pripildo orlaivio bakus, atlieka oro uostų įrenginių techninę priežiūrą, organizuoja orlaivių ir oro uostų įrenginių transportavimą, įvertina dokumentų duomenis, analizuoja charakteringuosius gedimus ir defektus, įvertina verslo aplinką.