Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailės bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Fine Art

Valstybinis kodas

KVALLAIP00024

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai, remdamiesi įgytomis sisteminėmis kompetencijomis, derindami dailės specialisto mokėjimą generuoti, atskleisti ir pristatyti idėjas, gebėjimą bendrauti su meno projektų vykdytojais, dailininkais ir verslininkais, galės dirbti kūrybiniais darbuotojais valstybinėse kultūros įstaigose, galerijose, muziejuose, privačiose, kūrybinę veiklą vystančiose kompanijose, reklamos, leidybos, vaizduojamųjų menų, vizualios informacinės aplinkos kūrybos paslaugas teikiančiose įmonėse; parodų, plenerų, stovyklų organizatoriais, projektų, susijusių su vizualiniu menu, kūrybiniais darbuotojais, kuratoriais. Savarankiško kūrybinio darbo patirtis, gebėjimai planuoti įvairias su dailę susijusias veiklas leis absolventams tobulinti ir plėsti profesinės srities žinias ir patiems, įvertinus savo veiklą, mokytis savarankiškai, užsiimti meno praktika, stažuotis meno rezidentūrose, steigti vizualinės reklamos, foto- ar dailės studijas, užsiimti neformaliuoju ugdymu, integruotis menų inkubatoriuose, įvairiose kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės studijuoti meno studijų krypčių magistrantūros studijų programose.