Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vertėjas referentas

Pavadinimas anglų kalba

Interpreter referent

Valstybinis kodas

PROFKVAL01458

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų