Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statybos verslo paslaugų teikėjas/4

Pavadinimas anglų kalba

Construction Business Services Provider

Valstybinis kodas

PROFKVAL01366

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: apibūdina statinius, montuoja įvairiame aukštyje darbo įrangą, skaito darbo brėžinius, mūrija nesudėtingas konstrukcijas, įrengia betoninį pagrindą, tinkuoja rankiniu būdu, dažo rankiniais įrankiais, apdirba medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis, gamina medienos gaminius pagal pateiktus brėžinius, steigia statybos įmonę, parengia verslo planą, organizuoja individualios mikroįmonės veiklą, organizuoja statybos darbus statybvietėje, veda individualios mikroįmonės apskaitą, ruošia ir tvarko įmonės dokumentaciją, sudaro statybos sąmatą.