Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Operator of computer designing

Valstybinis kodas

PROFKVAL01216

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-07-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikacija reikalinga kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijai. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos objektas: schemų, techninių brėžinių, baldų ir interjero detalių, mechaninių konstrukcijų, statybinių konstrukcijų projektavimas.
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias kompiuterines programas, skirtas projektuoti schemas, techninius brėžinius, baldus ir interjero detales, mechanines konstrukcijas, statybines konstrukcijas. Kompiuterinio projektavimo operatoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai. Asmenys, įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse, teikiančiose projektavimo paslaugas arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu.